Tréningový proces

Tenisová prípravka

 • deti vo veku od 5 do 9 rokov
 • tréning 2-3 x týždenne v skupinách (3-4deti)
 • deti sa hravou formou zoznamujú s tenisom
 • od minitenisu k celokurtovému tenisu
 • prvé zápasy a turnaje

Náplň tréningov

 • rozvoj všestranných pohybových schopností (behanie, skákanie, hádzanie, chytanie…)
 • zoznámenie sa so základmi tenisovej techniky

Etapa špecializovaného tréningu

 • deti vo veku od 10 do 16 rokov
 • tréning 5x týždenne, kombinovanie skupinových a individuálnych tréningov
 • individuálna pohybová príprava pred každým tréningom
 • pravidelná kondičná príprava
 • regenerácia
 • súťaž družstiev, turnaje jednotlivcov

Náplň tréningov

 • vypestovanie trvalého vzťahu k systematickému tréningu
 • rozvíjanie rýchlosti, sily, vytrvalosti, koordinácie, obratnosti (pri rešpektovaní senzitívnych období vývoja organizmu)
 • zvládnutie a zdokonaľovanie účelnej tenisovej techniky
 • zvládnutie hlavných zásad taktiky
 • formovanie výkonovej motivácie, pochopenie psychológie športu

Rekreačný tenis

 • deti od 10 rokov, tínedžeri, dospelí, seniori
 • tréning všetkých tenisových úderov a zdokonalenie sa v hre
 • tréningy 2-3 x týždenne v skupine alebo individuálne (frekvenciu tréningov prispôsobujeme individuálnym potrebám hráča)

Všetky tréningy prebiehajú pod vedením profesionálnych trénerov s licenciou STZ.

Ďakujeme našim partnerom