Rezervácia kurtov

Rezervácia kurtov

📞 Telefón: 0915 086 665, 0907 412 301

Kurty je možné rezervovať aj na celé leto.

CENY prenájmu tenisových kurtov na „Mýte“ leto 2020

Deň / Hodina8-1212-1414-20
Po - Ne3,50 €
3 body
3 €
3 body
5 €
5 bodov

PERMANENTKY

100 bodov – 80 €
50 bodov – 45 €

Ceny a počty bodov sú uvádzané za 60 minút.

Prenájom 3 kurtov na celý deň100 €.

Ďakujeme našim partnerom